Místní knihovna Brniště s pobočkou ve Velkém Grunově

Výpůjční hodinyBrniště: Úterý 16.00 - 19.00

Velký Grunov: Čtvrtek 16.00 - 17.30