Místní knihovna Brniště s pobočkou ve Velkém Grunově

O knihovně     

Místní knihovna v Brništi sídlí v přízemí budovy obecního úřadu. Knihovna poskytuje obvyklé knihovnické služby včetně veřejného internetu, je automatizovaná, využívá knihovní systém Tritius. Fond knihovny je doplňován z prostředků obce, čtenáři si také vybírají z tzv. výměnných fondů, které do knihovny půjčuje Městská knihovna Česká Lípa. Obec Brniště provozuje ještě knihovnu ve Velkém Grunově v budově ZŠ.